มีคนถามว่าตกลงโลกร้อน แก็ซเรือนกระจก และปัญหาโอโซนเกี่ยวกันอย่างไร  เป็นเรื่องงงๆของหลายคน

หาไปหามาก็ถึงบางอ้อที่…

http://www.ratical.org/ratville/ozoneDepletion.html

เขาสรุปว่าความสัมพันธ์ระหว่างโอโซนและ green house gas เป็นดังนี้

1. ตอนแรกเราเข้าใจว่า  CFC หรือสารเคมีประเภทนี้จะทำลายโอโซนเป็นหลัก

2. การค้นพบช่วงหลังๆพบว่านอกจากสารเคมีแล้ว การเปลี่ยนแปลงของโอโซนยังเชื่อมโยงกับอุณหภูมิด้วย  กล่าวคือยิ่งอุณหภูมิผิวโลกร้อนขึ้นในสภาวะเรือนกระจก ก็จะทำให้ OZone ลดลงเท่านั้น

3. สาเหตุเพราะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในก็าซเรือนกระจกนั้นเกาะตัวในบรรยากาศชั้นล่างที่เรียกว่า troposphere จึงทำให้บรรยากาศชั้นนี้ร้อนขึ้นเรื่อยๆ   ในขณะที่ stratosphere ซึ่งเป็นบรรยากาศโลกชั้นบนกลับจะเย็นขึ้นเรื่อยๆเพราะความร้อน ไม่เคลื่อนออกจาก troposphere ไปสู่ stratosphere แล้วออกไปอวกาศเหมือนเมื่อก่อน  เพราะความร้อนไปติดอยู่ที่ชั้น troposphere เสียก่อนแล้ว

4. อุณหภูมิที่หนาวขึ้นในชั้น stratosphere ทำให้ Ozone ไม่เสถียรและสลายตัวมากขึ้นๆ ทำให้เป็นรูมากขึ้น ไม่สามารถพื้นตัวได้แม้ CFC จะลดน้อยลง

5. ยิ่งโลกร้อน คนก็จะได้รับผลจาก UV radiation ทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็ง และมีปัญหาเกี่ยวกับความอ่อนแอของภูมิต้านทานต่อโรคติดต่อ ฯลฯ มากขึ้นๆ  ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอีกร้อยพันก็จะตามมา  (คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสารเกี่ยวกับ ozone depletion and its effect)

– สุนิตย์ 4-1-08

One thought on “ ยิ่งโลกร้อน โอโซนยิ่งหาย ยิ่งเป็นมะเร็ง!! ”

  1. ใช้ถุงผ้า ช่วยโลกร้อน!
    ใช้ระบบขนส่งมวลชน ลดโลกร้อน!
    ปิดไป ถอดปลั๊ก เมื่อไม่ได้ใช้ ลดโลกร้อน!

    เอ๊ะมีอะไรอีก..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s