Information Design to change the world!
การออกแบบเพื่อนำเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ เรื่องเล็กๆที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง

ปัญหาหลักของทุกวงการในยุคนี้นอกจากเรื่องเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็คือเรื่องข้อมูลทะลัก ด้วยความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิควิธีการค้นหาข้อมูลต่างๆทำให้ข้อมูลเต็มไปหมด ปัญหาใหญ่ก็คือการที่จะจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้รู้เรื่อง บางทีภาษาชาวบ้านจะเรียกว่าการย่อยข้อมูล

ภาคธุรกิจเองก็เริ่มมีตัวช่วยใหม่ๆจะกลุ่มนักออกแบบที่สามารถนำข้อมูลสถิติมหาศาลมาจัดระบบให้เข้าใจง่ายแล้วใช้ภาพหรืออนิเมชั่นมาช่วยในการสื่อสารให้ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมาย วิธีการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพในลักษณะนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า Information Visualization ซึ่งกำลังเป็นหนึ่งในกระแสการออกแบบที่ฮ๊อตที่สุด ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านห่างไกลหรือผู้บริหารระดับสูงก็ล้วนต้องการรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายๆสั้นๆนำไปสู่การตัดสินได้ทั้งนั้น

คราวนี้ภาคสังคมที่มีข้อมูลมหาศาลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลความยากจน ข้อมูลการเมือง ข้อมูลงบประมาณ ฯลฯ ข้อมูลที่ล้นทะลักเหล่านี้หากไม่ได้รับการนำมาจัดรูปแบบที่เหมาะสมนั้นย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาได้ เช่นไม่สามารถตัดสินใจจากข้อมูลได้เพราะข้อมูลเยอะแยะซับซ้อนเกิน หรือบางทีความสัมพันธ์บางอย่างที่มีอยู่ชัดๆในข้อมูลงบประมาณของชาติก็ไม่สามารถมองเห็นได้ เพราะตัวเลขเยอะแยะไปหมด ไม่รู้ว่าอะไรสำคัญ ไม่สำคัญ​ ไม่เข้าใจว่าจะสรุปเรื่องนั้นๆอย่างไร

แต่เริ่มมีนักออกแบบหลายกลุ่มทั่วโลกเริ่มมาจับงาน Information Visualization เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมากขึ้น จนนำไปสู่การที่คนในสังคมจะสามารถเข้าใจประเด็นยากๆได้ง่ายขึ้น หรือผู้บริหารก็สามารถตัดสินใจต่างๆได้ง่ายขึ้นจากการออกแบบการนำเสนอข้อมูลที่ดีขึ้น


ตัวอย่างมีมากมาย เช่น นาย ฮัน โรสลิ่ง นักวิชาการจากสวีเดนได้สร้างระบบการนำเสนอภาพเคลื่อนไหวจากข้อมูลสถิติสำคัญๆด้านสุขภาพอัตโนมัติ (www.gapminder.org) ซึ่งทำให้คนทั่วไปและผู้บริหารองค์กรสำคัญๆของโลกเห็นความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลอย่างชัดเจน เช่นการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับสุขภาพที่ดีขึ้นในประเทศนับสิบประเทศโดยใช้อนิเมชั่นง่ายๆ ให้ผู้ชมสามารถเลือกดูความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆได้เองและสร้างอนิเมชั่นได้อย่างอัตโนมัติ จนทำให้ประเด็นดังกล่าวเป็นที่สนใจไปทั่วโลก เกิดข้อถกเถียงอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมที่อนิเมชั่นนั้นได้แสดงไว้อย่างกว้างขวาง

นอกจากนั้นยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำรูปที่แสดงเปรียบเทียบการหาเสียงและการระดมความมีส่วนร่วมของประชาชนระหว่างนายบารัค โอบามา และนายจอน เมคเคน ว่าแตกต่างกันอย่างไร โครงสร้างการระดมทุนต่างกันอย่างไร จนเห็นได้ชัดว่านายโอบามาแม้จะระดมเงินหาเสียงได้มหาศาลแต่ส่วนใหญ่แล้วมาจากเกินก้อนเล็กๆคนละไม่กี่สิบเหรียญของคนจำนวนมหาศาล เมื่อเทียบกับนายจอนเมคเคนที่เงินหาเสียงเป็นลักษณะดั้งเดิม คือมาจากคนรวยๆเป็นหลัก ซึ่งเป็นภาพที่ให้นัยยะสำคัญต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอเมริกันอย่างมาก


(link-to-bigger-file)

ในประเทศไทยเองก็เริ่มมีการออกแบบรูปจากข้อมูลที่สำคัญกับสังคมเช่นเดียวกัน เช่นตัวอย่างของกลุ่ม Siam Intelligence Unit ซึ่งนำเอาข้อมูลงบประมาณปี 52 นี้มาออกแบบเป็นภาพ ใช้ขนาดของวงกลมแสดงขนาดของงบประมาณของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลได้อย่างน่าสนใจ ผู้ที่เห็นภาพนี้ย่อมสามารถค้นหาความสัมพันธ์ของงบประมาณกับสิ่งต่างๆที่ตนเองสนใจได้อย่างตื่นเต้น

การออกแบบภาพจากข้อมูลนั้นจึงจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต นักออกแบบรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสังคมสามารถที่จะเอาเครื่องมือนี้มาใช้เพื่อทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในเรื่องสำคัญๆต่างๆได้ง่ายขึ้น บางทีจุดเล็กๆเช่นนี้อาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็เป็นได

38 thoughts on “ Information Design to change the world! ”

 1. Pingback: FRANCISCO
 2. Pingback: VINCENT
 3. Pingback: Cream Pie
 4. Pingback: smartwool socks
 5. Pingback: glass coffee table
 6. Pingback: Replica handbag
 7. Pingback: digital timer
 8. Pingback: Cheap canopy bed
 9. Pingback: Moncer
 10. Pingback: Coach wallets
 11. Pingback: Chanel outlet
 12. Pingback: Chanel sale
 13. Pingback: Moncler
 14. Pingback: Moncler jackets
 15. Pingback: REGINALD
 16. Pingback: ugg boots
 17. Pingback: Moncler jackets
 18. Pingback: Levis jeans
 19. Pingback: Chanel bags
 20. Pingback: Coach bags
 21. Pingback: Gucci watches
 22. Pingback: Coach bags
 23. Pingback: Gucci handbags
 24. Pingback: Tiffanys
 25. Pingback: Rolex watches
 26. Pingback: Gucci purses
 27. Pingback: Moncler
 28. Pingback: Gucci Outlets
 29. Pingback: Chloe Paraty Bag
 30. Pingback: Gucci Outlets

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s