หนังสือ “ก้าวแรกสู่ CSR การสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืน”

เป็นหนังสือเล่มเล็กๆที่ผมเขียน และพิมพ์จำหน่ายโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตอนนี้วางขายอยู่ที่ซุ้มตลาดหลักทรัพย์ที่สัปดาห์หนังสือฯ เพิ่งออกสดๆเลย (เพิ่งรู้ตอนมีคนทักว่าหนังสือออกมาแล้ว คนเขียนยังงงเลย)

เนื้อหาหลักๆคือ

  • ประวัติที่ไปที่มาของเรื่อง CSR
  • มิติต่างๆซึ่งได้รับการยอมรับในสากลว่า CSR ควรจะมี
  • การวางยุทธศาสตร์ CSR เชิงรุก เช่น ตามแนวทางของ Michael Porter
  • ตัวอย่างการดำเนินการด้าน CSR ของไทยและต่างประเทศ
  • การเขียนแผน CSR
  • การรายงานผลด้าน CSR / ความยั่งยืน ตามแนวทาง Global Reporting Initiative (GRI)
  • แนวคิดจากความรับผิดชอบไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดความแตกต่างอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
  • รวมและอธิบายคำศัพท์สำคัญ (เรียบเรียงจาก @fringer)
  • รวมกฏหมายและกฏระเบียบต่างของไทยที่อาจเกี่ยวข้อง

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้คิดเองเท่าไหร่ครับ เน้นสรุปองค์ความรู้จากต่างประเทศและไทยที่เป็นองค์ความรู้สำคัญพื้นฐานในเรื่องนี้  อ่านไม่กี่ ชม. หรือเข้าห้องน้ำซัก 3 ครั้งก็คงอาจจบ และสามารถหยิบมาเลือกใช้เครื่องมือ/template ต่างๆได้ง่ายๆเร็วๆ

ช่วยกันอุดหนุนหน่อยก็ดีครับ เผื่อจะได้เขียนเล่มหน้าเน้นเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องกิจการเพื่อสังคม และการลงทุนเพื่อสังคม

สุนิตย์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s