ระอากับพวกเหน็บแนมกระแสคนเมือง ปากบอกเสรีนิยม แต่เวลามีเรื่องเสรีภาพโดนคุกคามทางใดทางหนึ่งก็แสดงตัวตนที่แท้จริง กลายร่างเป็น “เสียดสีนิยม” ไปทุกที ปมใหญ่ที่สุดของพวกนี้คงเป็นโรคแปลกแยกกับชนชั้นของตัวเอง อยากเป็นรีเบลเลยบ้าแปะป้ายลาเบลคนอื่นไปวันๆ

เรื่องเหนือเมฆไม่ว่าอย่างไรกระแสที่เกิดจะมีเหตุผลหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่อง แทนที่จะไปดูว่าปรากฏการณ์แบบนี้มันมีเงื่อนไขอะไร ต้องจัดการอย่างไร กลับไปสนแต่เสียดสีกระแสสังคมอยู่นั่นแหละ พวกเสียดสีนิยมเช่นนี้ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น จะทำให้สังคมเป็นพิษจากการติดเชื้อความคิดเหน็บแนมมองแต่ด้านลบของตน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s