ปัญหาของวงนักการเมืองคือแบ่งเค้กแย่งกันโกง
แต่ปัญหาของวงผู้หลักผู้ใหญ่ภาพดีคืออีโก้ล้นไร้ข้อสรุป
อนาคตจึงต้องฝากไว้กับประชาชนคนธรรมดา
อย่ามัวเมาในคนมีอำนาจอย่าไปหลงคนดี
จนลืมจุดยืน เหตุผล และความต้องการของตัวเอง