===โลกสวย หรือโลกมืด?===

ถ้าเตือนว่า “อย่าเพิ่งเชื่อว่าจะชนะได้เด็ดขาด ต้องฟังเสียงที่เหลืออีกหลายล้านด้วย ต้องหาทางออกที่พอจะรับได้ทุกฝ่าย ไม่งั้นอาจเกิดการนองเลือดและสงครามกลางเมืองได้” ก็โดนหาว่าเป็นพวกโลกสวย…

แต่คนที่เชื่อว่า “จะชนะได้เด็ดขาด จะกำราบฝั่งตรงข้ามได้สนิท ถ้าจะต้องใช้ความรุนแรงบ้าง หรือต้องประทะกันก็ต้องทำ อย่างมากก็จราจลแป็ปเดียว ควบคุมได้อยู่ เดี๋ยวทหารก็คงมาช่วย ล้มคนโกงได้หมดจด แต่งตั้งคนดีมาปกครองไปก่อนจะได้ปฏิรูปให้จบก่อน” อย่างนี้ไม่โลกสวยกว่าหรือครับ?

ผมกลับรู้สึกพวกเรียกร้องไม่เอาความรุนแรงเนี้ยจริงๆแล้วเป็นพวกโลกมืดนะครับ