ใครว่า กทม ถนนโล่งไม่อันตราย มาดูแผนที่ประตูวิญญาณ อุบัติเหตุและความตาย (สีแดง) บนท้องถนนในกรุงเทพช่วงสงกรานต์ตลอดสามปีที่ผ่านมา ระมัดระวังจุดปีศาจร้ายดูดวิญญาณด้วยจ้า

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เข้าไปท่องโลกประตูวิญญาณในพื้นที่ทางผ่านเพื่อศึกษาเส้นทางได้ที่
https://api.mapbox.com/styles/v1/keng/cjudrsg0r2bwj1frz68h4va5i.html?title=true&access_token=pk.eyJ1Ijoia2VuZyIsImEiOiJialJOeHZZIn0.FhsKOrrXDsZ5lyggghMfQw

มีใครอยากมาทำการลดลองจัดการ opendata เพื่อลดอุบัติเหตุและความตายบอกด้วยนะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s