🌸ความร่วมมือเชื่อมนวัตกรรมเพื่อสังคม/SE ไทย-ญี่ปุ่น🌸 ChangeFusion, AVPN, Japan Foundation Asia Center ร่วมกันดำเนินโครงการ Social Innovation Link ที่พยายามเชื่อมโยงผู้สร้างนวัตกรรมทางสังคมในเอเชียที่สามารถแเลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลทางสังคมได้
.
รอบนี้เชิญมูลนิธินวัตกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วน SE ด้วย + กล่องดินสอ มาเจอกับ Litalico SE สัญชาติญี่ปุ่นที่เข้าตลาดหุ้นโตเกียวไปเมื่อราวสองปีที่แล้ว ซึ่งล้วนทำงานเรื่องการจ้างงานผู้พิการ และเชื่อมโยงกับกฏหมายการจ้างการผู้พิการที่คล้ายกันทั้งสองประเทศ ฝั่งไทยได้เรียนรู้เรื่อง business model / service model ในการจ้างงานผู้พิการภาคเอกชนในญี่ปุ่น ขณะเดียวกันฝั่งญี่ปุ่นก็เรียนรู้โมเดลการจ้างงานเพื่อสังคมโดยภาคเอกชนที่จ้างผู้พิการไปทำงานเพื่อสังคมผ่านกลไกพื้นที่โดยเฉพาะโรงพยาบาลประจำตำบล หวังว่าจะเกิดความร่วมมือกันเร็วๆนี้ โดยเฉพาะสำหรับการเชื่อมโยงบริษัทญี่ปุ่นในไทยที่จะมาดูโอกาสการจ้างงานผู้พิการในโมเดลเพื่อสังคมอีกด้วย หรืออาจนำไปสู่การพัฒนา value-added service model ในเมืองไทยด้วย
.
อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องท่องเที่ยวยั่งยืน ที่ชวนทาง Local Alike มาเจอกับ Ecotourism Japan ที่เป็นเครือข่ายท่องเที่ยวยั่งยืนในญี่ปุ่น เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนโมเดลการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของทั้งสองประเทศ ซึ่งทางไทยก็ได้เรียนรู้หลายแง่ เช่น การทำ Destination Marketing Organisation (DMO) ในญี่ปุ่นที่ร่วมรัฐ เอกชน และชุมชนจัดการร่วมกัน ขณะที่ญี่ปุ่นก็ได้เรียนรู้รูปแบบธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนที่มีลูกค้าหลากหลายโดยเฉพาะภาคเอกชน/องค์กร ซึ่งก็ยังถือเป็นเรื่องใหม่ที่นั่น หวังว่าจะนำไปสู่ความร่วมมือเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ และองค์กรชุมชนที่จัดการเรื่องนี้ได้
.
หลังจากนี้จะมีการยกพลของฝ่ายไทยไปบุกญี่ปุ่น เพื่อจะไปเรียนรู้ในพื้นที่และไปติดตามให้เกิดความร่วมมือขึ้นจริงจ้า
.
ขอบคุณหลายท่านจาก UNDP, NIA, ADB, กระทรวงพัฒนาสังคมฯ, กระทรวงแรงงาน และ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและหาโอกาสสร้างความร่วมมือระหว่างนวัตกรเพื่อสังคมของทั้งสองประเทศครับ เชื่อว่าจะค่อยๆนำไปสู่ความร่วมมือในการขยายไปยังเครือข่าย social innovation & SE ในด้านอื่นๆต่อไปครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s