#fakeHistory

#ประวัติศาสตร์ลวงโหดกว่าข่าวลวง

สาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่ค่อยรู้เรื่องนาซี จนเป็นดรามาเรื่อยๆ นอกจากว่าเด็กอาจไม่อ่านไม่จำวิชาประวัติศาสตร์เองแล้ว ก็อาจเป็นเพราะตำราและชุดความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เรียนๆกันมาหรือที่ครูเล่าให้ฟังของไทยตกทอดมาจากยุคฟาสซิสต์ ซึ่งคนร่างแต่เดิมก็อยู่ฝ่ายนาซีมาก่อน ยังเป็นอุดมการณ์ชาตินิยมเสริมแต่งที่แทบไม่ได้แก้อะไรในเชิงหลักการหรือมุมมอง เน้นมหาบุรุษ มหาสตรี มหาผู้นำ จากพระสุริโยทัยหรือบางระจันถึงย่าโม ไม่เคยเน้นการต่อสู้ของประชาชนตั้งแต่ 2475 ถึงตุลาเลือด พฤษภาทมิฬ เพื่อนบ้านแย่หมด จากสุโขทัยมาอยุธยามารัตนโกสินทร์ต่อเนื่องเป็นเหมือนอาณาจักรเดียว ทั้งๆที่ทั้งเหนือ อีสาน ใต้ เขามีอาณาจักรเขาเองที่อยู่ใต้อำนาจของสยาม เพิ่งมายึดยุบรวมร้อยกว่าปีนี้เอง แถมยังออกแนวผสมปนเปหลักความเชื่อทางศาสนาเข้าไปแทรกในเรื่องราวอีก

คือประวัติศาสตร์ที่เราเรียนกันมันไม่ได้เน้นให้เข้าใจเหตุผลที่ขับเคลื่อนสถานการณ์แต่ละช่วงว่าทำไมอย่างไรเหมือนการสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียนของประเทศสมัยใหม่ทั้งหลาย เราเน้นท่องจำประวัติศาสตร์ที่มีความจริงอยู่บ้างแต่เรื่องราวถูกสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐ (state propaganda) ที่สายหลักยังยึดโยงกับแนวกรมพระยาดำรงฯที่หวังผลทางการเมืองการปกครองเป็นหลัก ดังนั้นแนวการเรียนประวัติศาสตร์จึงเป็นแนวท่องจำเก่งได้ไม่ต้องคิด

คนมีการศึกษาจึงกลายเป็นกลุ่มคนที่ถูกล้างสมองต่อเนื่องมาอย่างไม่รู้ตัว จึงเชื่อในพระเอกขี่ม้าขาว เชื่อผู้นำ ผู้ดีคนดีที่เป็นชนชั้นนำ ไม่เชื่อในประชาชน ไม่รับรู้ว่าความก้าวหน้าของบ้านเมืองมาจากการทำงานของประชาชนจากการปกครองที่ถ่วงดุลกันได้ เมื่อคิดเช่นนี้จึงยอมให้กลายเป็นประเทศที่รัฐประหารบ่อยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยทหารที่มีอุดมการณ์รวมศูนย์อำนาจและอนุรักษนิยมสุดขั้ว

ถ้าการเรียนรู้อดีตของตนเพื่อเข้าใจตนเอง และได้บทเรียนจากสิ่งที่พลาดหรือทำสำเร็จอันนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีในอนาคตแล้วนั้น ก็อาจต้องชำระประวัติศาสตร์ที่เด็กเรียนให้พ้นอุดมการณ์ฟาสซิสต์ที่เป็นผีดิบไม่ไปผุดไปเกิดและรั้งผู้คนไว้ไม่ให้ก้าวไปสู่อนาคตบนฐานความจริงเสียที

ถ้าเด็กสามารถคิดตั้งคำถามกับประวัติศาสตร์ได้ว่าคืออะไร ทำไม ยังไง บทเรียนจากแต่ละเหตุการณ์คืออะไร ก็คงทำให้เรียนสนุกขึ้น เพราะสามารถเทียบประวัติศาสตร์กับปัจจุบันได้เสมอ นาซีคือตัวอย่างของอะไร มันเกิดขึ้นยังไง นำไปสู่อะไร เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ไทยไหม แล้วบทเรียนสำหรับปัจจุบันกับระบอบการปกครองเราคืออะไร ถ้าเด็กๆค่อยๆคิดแล้วประวัติศาสตร์ในปัจจุบันก็อาจจะเปลี่ยนไป

สิ่งที่เลวร้ายกว่า #ข่าวลวง ก็คือ #ประวัติศาสตร์ลวง

Universal Basic Income Pilot

Met old friend Rahul Nainwal who is running a “Universal Basic Income” pilot in rural India for a poor village. This concept is controversial but interesting as it says people should have freedom to choose to better their lives and don’t always need development sector to make those choices for them.

The pilot also is completely not related to the typical techno utopian linkage on the universal basic income. It’s more align to those works on behavioural economics and the poor outlined by such books like the Poor Economics from MIT Poverty Action Lab people.

It’s an experiment to see if it would work. Wish to help him in his next phase of the pilot in more villages and may be testing it in Nepal as well perhaps. Rural is also an Ashoka Fellow.

Every time I meet him, he is always one step ahead of me hahaha…..

Check out the video that might challenge what people typically think of development financing and the poor.

The website and how you can learn more and participate!

http://www.cashrelief.org

Muser coffee + AirAsia = forest preservation on board

(Jakrapong , an Ashoka fellow working on Muser forest conservation and shade grown coffee for community likelihood. He was posing in front of the coffee tree in his village with coffee flower!)

Yesterday was interesting. I went to meet with Mun Ching from AirAsia Foundation , Thai AirAsia purchase team to work together on how to bring Muser coffee on board. It’s produced by a social enterprise that grow coffee within the forest to protect the forest by creating livelihood for hill tribe communities. The area involved in this activities protect their forest land much better than those areas without whereby corn fields entered forest areas in the north of Thailand.

People really like the coffee as it’s super fresh and aromatic, always no more than few weeks from the roasting. Lots of challenges to be addressed until the requirement for quality, packaging and organizing will be met. But through partnership, it should be possible. P Whan, from Mae Fah Luang Foundation was also there as she is the AirAsia foundation new trustee. There are so much that Muser group could learn from Doi Tung (a part of MFLF). 

If all goes well, it will showcase how corporations can work with social entrepreneurs to scale the impact 🙂

ChangeFusion & AirAsia foundation had been collaborating on Muser ForestCoffee  community enterprise for the last two years 

Selecting a startup social entrepreneur

A good friend, working as social enterprise incubator, asked me how to do personal assessment of a social entrepreneur in order to select who to support ? If the business plan is good, how to assess the social entrepreneur as a person ?

The question is very important to very early stage incubators and angels, this is due the fact that during the early startup stage, business plan is usually subjected to radical changes even when thoroughly developed, it is also usually the situation where past performance information is not quite there.

Thus, making social investment decision for seed stage social enterprise base primarily on well developed business plan is a beautiful delusion. Business plan is very important but no where near the ability to assess the only real thing in those social enterprises at this stage, the social entrepreneurs themselves. Almost everything else are wishful thinking.

For me, I believe that social entrepreneur creates an alternative flow of future that bring a better social, environment and economic balance into reality. It’s about channeling a new water flow from a tiny stream into a vibrant river of change. Therefore, I look for some personal characters within the social entrepreneur that will be useful to the creation of that desirable new flow of the future. I found that the follow characters are critical to the success of early stage social entrepreneurs.

  • obsessive passion
  • a vision for change
  • openness and humility
  • get things done

(Note: They are not in any order, neither exhaustive nor sufficient as conditions. They also reflect my personal bias.)

Obsessive passion

Almost everyone is capable of becoming passionate with social causes and want to change the world, but very few are obsessive enough on their passion to become social entrepreneurs. Important insight that could possibly lead to innovation in solving specific problems with sustainability and scalability does not come easy, it usually arises from months or years of unyielding drive to understand and become immerse with the problem one is trying to solve. Thousands of repetitive flow of thinking and actings on the same focused topic is required to make any real progress. Obsession implies focus, a truly precious element in startup process.

Passion is a form of energy, obsessive passion is a concentrated flow of energy, which is required to drive new reality into being. The question is then to detect if the entrepreneur is leaking her or his passionate energy, whether there is a serious and personal attempt to understand and solving the targeted issue beyond secondary research or MBA-style market research. How many people were asked in developing the solution ? How much energy was put into trying to gain insight into the problem and practically trying to solve it? How many failed attempts that lead to new insights ? Anything in her history that implies ability to be obsessively focused on one thing over time with sustained intensity.

A vision of change

One can be deeply passionated and yet forever lost in the forest of possibilities, overwhelmed by daily obstacles and operations. A million best intent activities do not necessary lead to success without a vision of where to go.

After awhile, obsessive passion tends to allow the entrepreneur to develop the vision of change, how the world could have been differently with the new system the entrepreneur will create? The clearer the vision , the more clarity it is for the goal and the direction of the entrepreneur’s enterprise. The vision sets goal, objectives and direction of the enterprise, the strategy and operations can be gradually developed.

A vision of change is like the North Star and a compass for an entrepreneur, the team and those people that will share the entrepreneur’s vision in the future, it is impossible to successfully navigate the entrepreneurial journey without such compass.

Therefore, the social entrepreneur needs to be able to tell the vision of change, the content of the vision might be changed eventually but it will show if the entrepreneur has an intuitive capacity to see where to go, a sight on the big picture amidst uncertainty and unclear situations of startup life. It’s more important to understand how the entrepreneur arrived at current vision than the content of the vision itself, this will reveal the thinking process of the entrepreneur.

Openness and humility

The ability to learn and adapt to change is one of the most critical necessary condition for startup entrepreneur. Nothing ever happens as plan, all things change and the entrepreneur needs to be able to deal with this flux. The only way to do this successfully is to be open and humble. As a newborn, the enterprise must learn everything and use everything to its advantage just like in nature. In this sense, humility is not only a moral attribute but a rather strategic necessity to leverage others to improve the newborn’s chance of survival. Humbleness is also required for empathy which is a necessity for an entrepreneur to learn and gain insight from his stakeholders, especially his customers or beneficiaries.

For an incubator, supporter or investor, the entrepreneur’s willingness and ability to take in advices are truly important as the collective experiences / connections always benefit the enterprise far more than the money they put in. Of course, any entrepreneur normally has a bigger ego than average, that is why they are crazy enough to believe in intangible possibilities and do what they do. But such ego must be kept in check or it will simply burst in flame along with the investment.

So it’s crucial to have a deep discussion with entrepreneurs on their plan, see now they response to outside opinions and advices, you can carefully detect if they are open for improvement or senselessly defence their thinking (or just say yes to all suggestions or arguments which either implies that they are not developing their plan very well or they are simply insincere).

Another aspect of openness is the openness to change, not only at the thinking level but also at an emotional level. It is important to sense the entrepreneur’s response to unexpected changes where a certain level of self control is there, a superior entrepreneur tends to be able to leverage many unexpected turn of events to their benefits. I could not emphasise more the importance of emotional and strategic ’openness to change’ of an entrepreneur, this captures their inner resilience and capacity to make the most from the ever moving environments. Half of the time, if not more, the massive scale-up of operations are not planned but a sudden capture of emerging trends and radical turns of events. A look into episodes of the entrepreneur’s personal or working life when they are responding to sudden crisis might be useful, a deliberate attempt to test her or his response to sudden changes in the interview / due diligence process or provoke negative emotions might be necessary.

Get things done

Startup is an art of balancing between exploration and creation. Over exploring will get nothing done, while lack of exploration will limit the innovative potential and scale of the solution. Getting things done after the creative scoping is more defined is critical to early success. Ability to scope the works are vey critical as it needs to balance between potential opportunities and concrete actions. Scoping skill can be deduced from the entrepreneur approach in capturing her market opportunities against her limited resources.

Different people has different style in getting things done. Some come up with detailed plan and work on it very systematically with command and control style, while others might be more intuitive in their planning and let their team or partners figure out the details and collaborate to get things done. There is no right or wrong way to do this as long as the entrepreneur could make some concrete things happen effectively as planned.

A common skill in all these different styles is an ability to break down the works into tasks, assign the team and establishing a communication and follow-up process. Also regardless to style, human skills are crucial, the entrepreneur must be able to engage people, sensitive enough to know their feelings and needs while be resourceful enough to move things towards progress.

Another important trait is the bias towards actions. In order to make things happen amidst perpetual chaos of startup process, successful entrepreneur is normally quite bias towards actions, thinking in term of “what does this discussion or change of plan means for tomorrow or this week’s actions?” If a choice need to be made between equally capable social entrepreneurs with the main difference being their orientation towards thinking versus action, then always try to favour those with bias towards actions, this is because sensible and rapid actions are truly crucial in testing assumptions of the early business and operation model, so the entrepreneur can gather quick feedbacks to adjust her direction towards market demand the soonest.

Detecting the entrepreneur’s skills in scoping, work & team management and bias towards actions are critical to understand whether or not the entrepreneur would be able to get things done.

Conclusion

Perhaps last thing worth mention is that the supporter (incubators, angels, etc.) needs to also be humbled. We do have limited capacity in helping the entrepreneur, and that is why it is crucial that we must accept that our potential to contribute to the success of the entrepreneur is very limited. Thus, we must do our best to choose those with potential already exists within them, especially potential arising from the combination of inner characters discussed above. Our role is to facilitate such hidden potential and brings momentum to the flow of their creative energy.

It’s unlikely to change anyone’s characters or behaviour in our support process, so say no early enough in order not to waste their precious time and yours. If you see a lack of certain characters in the entrepreneur and you still want to support her, make sure that the model would still work even with such gap persists, or there is a way to find other people or partner to close that gap. Over expectation on the entrepreneurs’ capacity to change or improve upon their weakness is a common mistake facing social investors. Thus, don’t be over confidence in your own ability to support the entrepreneur.

To conclude, never rush into making quick investment/support decision base on just a business plan and take your time seeing into the these entrepreneurial characters (obsessive passion, a vision of change, openness and humility as well as an ability to get things done.) These characters might not be sufficient for success, but I believe they would increase the chance substantially. Good luck

Sunit Shrestha
3.8.14

The Power of Impact Investment: a book review

The Rockefeller Foundation recently launched a book on impact investment. It is a good introduction to the emerging practice of using investment to create social impact while realizing financial returns.

Related concepts from Socially Responsible Investment (SRI), CSR & Corporate Shared Value, Venture Philanthropy, etc. are put into context with impact investment , especially on how these models are related or different from each other.

An overview of global situation is explored, from Africa to Asia (Thailand is mentioned several times although without any details though T_T )

The book provides lots of impact investment models and practices that are insightful and exciting.

My only two comments on the book are

1. Readers might misunderstood venture philanthropy as just grant support, from the discussion in the book it’s easy for people to misunderstood towards that direction. It’s important to emphasise that in venture philanthropy models, although the source of fund is grant, the use of fund can be quite mix of either grant, loan or equity. Many VP funds aim to attain capital preservation as well.

2. Examples of impact investment services are a bit too focused on American context. I’m sure later editions might include more European (which could be argued to be as developed as the US social investment industry) and others that are emerging.

Click here for the Book’s link

Maleficent Deep Review English version (Spoiler Alert!)

Great!

Deep Film

Image

Photo credit: IMDB

(Don’t expect perfect English)

This 21st. Century version of Sleeping Beauty is different from the Brothers Grimm one, thus, a lot of good traditional & psychological meanings are distorted. However, I find it is interesting to analyse anyway. In this post I will analyse 2 main characters, Maleficent and Aurora,  try to figure out why the princess sleeps, What is the meaning of the spinning wheel, and why Maleficent is allergic to iron.

The story begins with the breaking apart between two worlds, human’s and fairy’s. (The magical forest, Moors) This could mean the split between intra psychic, the consciousness and the unconscious. The Greedy boy, Stefan had got good things inside but too stupid to see their value. He cut her wings of Freedom & took away her pride to trade with external material wealth & power. Greedy & selfish love usually ends up this way…

View original post 829 more words

SWEDEN: The Rise and Fall of Spontaneous Order (2003)

“Our wills and fates do so contrary run
That our devices still are overthrown;
Our thoughts are ours,
their ends none of our own.”

Claudius, King of Denmark; from The tragedy of Hamlet, Prince of Denmark,
William Shakespeare Continue reading “SWEDEN: The Rise and Fall of Spontaneous Order (2003)”