ไต้หวัน: SE -นวัตกรรมเพื่อสังคม

เมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้ว ได้ไปประชุมการให้รางวัลนวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งเอเชียแฟซิฟิคที่รัฐบาลไต้หวันเป็นผู้สนับสนุน ในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาไต้หวันเดินงานเชิงนวัตกรรมเพื่อสังคมและกิจการเพื่อสังคมไปอย่างค่อนข้างเร็ว  ผมยังจำได้ว่าเมื่อสามปีที่แล้วตอนไปประชุมด้วยใหม่ๆทุกอย่างยังเพิ่งเริ่มต้น ที่น่าสนในมีหลายประเด็น เช่น  - มีการจัดกลไกสนับสนุนอย่างเป็นระบบ การให้การยอมรับและการสนับสนุนโดยรัฐ มีกองทุนของเอกชนหลายแห่งมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ  บริษัทบางแห่งเช่น KPMG ตั้งหน่วยด้านนี้ที่ไปทำงานกับรัฐเพื่อทั้งปรึกษาและจัดการให้เกิดผล  - ประเด็นกิจการเพื่อสังคมนั้นเขาเน้นเชื่อมโยงกับประเด็นนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่มีเป้าหมายชัดเจน เช่น การแก้ปัญหาสังคมสูงอายุ เรื่องการค้าที่เป็นธรรม (fair trade) หรือ การฟื้นฟูเมืองโดยการใช้วัฒนธรรมและสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น กล่าวคือไม่ได้พูดแค่เรื่อง SE แต่พยายามโยงในฐานะเครื่องมือนวัตกรรมที่เอาไปแก้ปัญหาสังคม ซึ่งก็คล้ายกับแนวทางของ NIA ในประเทศไทยที่น่าจะเชื่อมโยงเรียนรู้กับเขาได้    - ที่เด็ดมากๆคือ ส.ส. หัวใหม่จำนวนหนึ่งจากหลายพรรคได้ร่วมกันตั้งเป็นกลุ่มงาน อาจจะคล้ายๆกรรมาธิการ ในประเด็น “นวัตกรรมเพื่อสังคม (social innovation)” อย่างเป็นทางการด้วย เพื่อทำความเข้าใจปัญหา โอกาส และผลักดันนโยบายโดยใช้กลไกสภาผู้แทนมาเป็นจุดคานงัดสำคัญ ส.ส. คนสำคัญที่รับผิดชอบเรื่องนี้คือ Karen Yu ที่อยู่ในรูปคนที่สองด้านล่างจากซ้าย ซึ่งเขาเคยทำงานเรื่อง Fair Trade และนวัตกรรมเพื่อสังคมมายาวนานก่อนจะมาเป็น ส.ส. เขาว่าถ้า ส.ส.... Continue Reading →

Constitutional Econ

เดี๋ยวคงมีเรื่องรัฐธรรมนูญ ลองมาดูความคิดเรื่องเศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญของ อ รังสรรค์ ที่พูดมาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว และฉบับ 60 ก็ยังไม่สนแบบจับต้องได้ “ดังนั้นถ้าหากว่าเป้าหมายอยู่ที่การทำให้ตลาดการเมืองมีการ แข่งขันมากขึ้น ดีไซน์ของรัฐธรรมนูญต้องเปลี่ยน อีกเป้าหมาย คือ การปฏิรูปการเมืองจะต้องทำให้สังคมการเมืองมีธรรมาภิบาล ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 และ 2550 ไม่ได้จับเป็นเป้าหมายหลัก ในขณะนี้มีงานวิจัยในวงวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นจำนวนมากขึ้นที่ชี้ให้เห็นว่า ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการปฏิรูปการเมืองขึ้นอยู่กับประเด็นเรื่องธรรมาภิบาล เวลาที่เราพูดถึงธรรมาภิบาล มันก็จะมีประเด็นย่อย คือ เรื่องความโปร่งใส เรื่องสารสนเทศในทางการเมือง เรื่องการมีส่วนร่วม และเรื่องความรับผิด” . และก็ยังมีเรื่องเดิมๆที่จะมาเผด็จการกี่ชาติก็แก้ไม่ได้ “ดังนั้นผมคิดว่า เป้าหมายที่ซ่อนเร้นของรัฐธรรมนูญ 2550 ก็คือ การทำให้การเมืองอ่อนแอ อีกประการคือการป้องกันไม่ให้ระบอบทักษิณกลับมา ซึ่งมันก็พิสูจน์ทันทีหลังการเลือกตั้งว่า มันป้องกันไม่ได้ มันล้มเหลว แต่ที่แย่ก็คือทำให้การเมืองอ่อนแอ แล้วการทำให้การเมืองอ่อนแอมันมีผลไม่ใช่แค่เฉพาะสังคมการเมืองไทย แต่มันมีผลต่อสังคมเศรษฐกิจไทยด้วยในระยะยาว” https://prachatai.com/journal/2008/04/16286

Universal Basic Income Pilot

Met old friend Rahul Nainwal who is running a "Universal Basic Income" pilot in rural India for a poor village. This concept is controversial but interesting as it says people should have freedom to choose to better their lives and don't always need development sector to make those choices for them. The pilot also is... Continue Reading →

The tribal tragedy

Justice, rules of law, democracy & liberty are human attempts to transcend our urge to go back to the our instinctive root of biological pecking order and tribal governance. This is why millions of people across the world and ages had rationalized their ways back again and again to fascism, socialism, communism, Islamic revolution and... Continue Reading →

RIP Grand Pa Coase

RIP Ronald Coase, (1) his insight into firms' 'transaction cost' might be supremely relevant towards an internet-driven decentralized economic organisations in the 21st century. With increasingly efficient external markets down to the long-tail level, effective firms can be much smaller yet more connected. (2) His analysis on social cost also emphasizes the need of rules... Continue Reading →

ลาก่อนคุณตา coase

ลาก่อนคุณตา Ronald Coase ... นักเศรษฐศาสตร์ที่อายุยืนที่สุดคนหนึ่งของโลก หนึ่งร้อยกับสองปี (1) ความเข้าใจเรื่องต้นทุนการปฏิสัมพันธ์ (transaction cost) ของเขาอาจจะสำคัญมากมากกับโลกของการจัดการทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยอินเทอร์เน็ต ยิ่งตลาดภายนอกมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทต่างๆที่มีประสิทธิภาพน่าจะขนาดเล็กลงได้มากขึ้นเรื่อยๆและเชื่อมโยงกันมากขึ้น (2) การวิเคราะห์ต้นทุนทางสังคมของเขาเน้นย้ำเรื่องความจำเป็นของกฏหมายในการลดค่าปฏิสัมพันธ์ของสังคมในการหาทางออกจากปัญหาต่างๆ เช่นหากมีกฏหมายสิทธิในสินทรัพย์ที่ดีก็จะลดค่าคดีความและการพิสูจน์สิ่งต่างๆได้มาก ที่น่าสนใจคือเป็นการเน้นที่กฏหมายซึ่งมีเพื่อลดต้นทุนทางสังคม ไม่ใช่การให้รัฐบาลมีนโยบายเฉพาะกิจต่างๆที่อาจสร้างปัญหาและเพิ่มต้นทุนมหาศาลต่างๆ เหมือนที่เห็นๆในสังคมไทยทุกยุคสมัย แต่สำหรับเมืองไทยก็คงต้องดูว่าจะทำให้กฏหมายลดต้นทุนทางสังคมอย่างไร เพราะหลายๆทีออกแนวทำให้ซับซ้อนหนักกว่าเดิม ^_^~~ เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง Ronald Coase จาก WIKIPEDIA!

Reflection from the Oxford trip

Quick personal thought on this trip, 1. Non profit income sources such as charity shops are critical to independency of thought and actions. 2. Donor agencies will distract your mission. 3. Can't have a clear mind with so many over due proposals and paperworks, thus, requiring few team members to delegate. 4. Trade policies massively... Continue Reading →

Taxes and the (old) city!

In Oxford, there were many taxes that formed how city looks. Window tax, the more windows, the more tax you have to pay, hence, the words "daylight robbery" as the government taxed the light! So windows were walled to avoid the tax or forced to do so. Also there was a tax on the space... Continue Reading →

My 1999 essay

Found my essay written in 1999, an essay to enter Economics programme at Thammasat university. Nostalgia all over again! ------- The reason I'm so keen to study at the Bachelor of Economics International Program, Faculty of Economics, Thammasat University is because of my interest in Economics. Many of my family members are economists. My Great... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑