Thai-Japan Social Innovation Link

🌸ความร่วมมือเชื่อมนวัตกรรมเพื่อสังคม/SE ไทย-ญี่ปุ่น🌸 ChangeFusion, AVPN, Japan Foundation Asia Center ร่วมกันดำเนินโครงการ Social Innovation Link ที่พยายามเชื่อมโยงผู้สร้างนวัตกรรมทางสังคมในเอเชียที่สามารถแเลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลทางสังคมได้ (read more)

Read more "Thai-Japan Social Innovation Link"

มาลดอายุเฉลี่ยของกรรมการชาติกันเถอะ?

จริงๆควรจะมีกฏหมายที่กำหนดค่าเฉลี่ยเมื่อหารอายุรวมของกรรมการสำคัญๆ ของชาติไหมเนี้ย เพื่อไม่ให้การตัดสินใจ มุมมอง แนวคิดมันยึดโยงกับอดีต จนปิดทางสู่อนาคตไป เช่น กสทช. วันนี้ก็สรุปว่าอยากจะเป็น กบว. ซะเอง หรือกรรมการกฤษฏีกา..เวลาเข้าไปทีไรเนี้ยมันรู้สึกโลกมันย้อนเวลาไปมาก หรือกรรมการกองทุนอะไรต่อมิอะไร กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย … บางทีประเทศชาติมันไม่ไปข้างหน้า เท่าที่ควร เพราะการตัดสินใจมันอยู่บน nostalgia บางอย่าง มันคือผลเสียของ generation gap ระหว่างกรรมการชาติ กับยุคสมัยของชาติในปัจจุบัน.. ส่วนอนาคตคงไม่ต้องพูดถึง ไล่กวดปัจจุบันให้ได้ก่อนก็เก่งแล้ว ผมเคยมีส่วนร่วมในการร่างคำสั่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการชาติ หรือระเบียบสำนักนายกฯ หรือระเบียบคณะกรรมการใน พรก./พรบ. ต่างๆ ส่วนใหญ่ก็จะกำหนดสัดส่วนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆที่มาจากประชาชน/ภาคเอกชน กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่เคยมีการกำหนดสัดส่วนอายุเฉลี่ย หรืออายุรวมไว้เลย ว่าไม่ให้เกินเท่าไหร่ ผลก็คือกรรมการชาติก็มักจะคิดจากโลกยุคสมัยของตัวเองที่มักจะผ่านไปแล้วโดยไม่รู้ตัว ผมไม่ได้บอกว่าผู้สูงอายุซึ่งมีประสบการณ์มากมายไม่ดีนะครับ เราจำเป็นต้องมีแน่นอน แต่เราอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ๆเข้าไปทำหน้าที่ถ่วงดุลมาสู่โลกยุคปัจจุบันหรืออนาคตบ้าง ถ้าไม่ทำแบบนี้ ก็เหมือนล็อคสเป็คกรรมการชาติต่างๆไว้ที่คนอายุมากเป็นหลัก ไปเสนอกฏหมายใน change.org กันไหม ?

Read more "มาลดอายุเฉลี่ยของกรรมการชาติกันเถอะ?"

Pro-poor climate risk insurance products

One of Oxfam/RF most interesting initiative on Pro-poor insurance products that empower smaller holder farmers in developing countries to overcome climate risk, it’s also a private sector (insurance & reinsurance) + non-profit initiatives without much need of government. Thailand don’t even have it yet, the last I heard was world bank & agricultural bank partnership […]

Read more "Pro-poor climate risk insurance products"

Product launching room for artists/designers: Room to Roam (Seoul, Korea)

Every time I am in Seoul, I always visited “Room to Roam”. It’s a small shop on the way to my favourite tea house on the mountain behind the big palace. The shop gives very cozy, artistic and contemporary feelings once you get inside. Room to Roam asks artists to bring their prototypes or submit them […]

Read more "Product launching room for artists/designers: Room to Roam (Seoul, Korea)"

Structured logical process –> radical innovation ?

After few hours of intensive participation in an innovation development process. There are few questions coming up to my mind. Can structured logical process produce radical innovation ? When people get into things like “focus” , “minimum viable product” and breaking down team into functional roles within the first 5 minutes of brain storming, not […]

Read more "Structured logical process –> radical innovation ?"

Korean concluding list.

Concluding note for the Korean trip (sequence based on meeting dates): ACTION_ITEMS: 1. There are those interested in Mondragon & Team academy in Korea, let’s try to organize “Asian Invasion trip” to Team Academy in Finland & Spain in early 2013 with few innovators from each Asian country. 2. Helping Hope Institute for ANIS2013 3. […]

Read more "Korean concluding list."

ก้าวแรกสู่ CSR

หนังสือ “ก้าวแรกสู่ CSR การสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืน” เป็นหนังสือเล่มเล็กๆที่ผมเขียน และพิมพ์จำหน่ายโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตอนนี้วางขายอยู่ที่ซุ้มตลาดหลักทรัพย์ที่สัปดาห์หนังสือฯ เพิ่งออกสดๆเลย (เพิ่งรู้ตอนมีคนทักว่าหนังสือออกมาแล้ว คนเขียนยังงงเลย) เนื้อหาหลักๆคือ ประวัติที่ไปที่มาของเรื่อง CSR มิติต่างๆซึ่งได้รับการยอมรับในสากลว่า CSR ควรจะมี การวางยุทธศาสตร์ CSR เชิงรุก เช่น ตามแนวทางของ Michael Porter ตัวอย่างการดำเนินการด้าน CSR ของไทยและต่างประเทศ การเขียนแผน CSR การรายงานผลด้าน CSR / ความยั่งยืน ตามแนวทาง Global Reporting Initiative (GRI) แนวคิดจากความรับผิดชอบไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดความแตกต่างอย่างยั่งยืนของธุรกิจ รวมและอธิบายคำศัพท์สำคัญ (เรียบเรียงจาก @fringer) รวมกฏหมายและกฏระเบียบต่างของไทยที่อาจเกี่ยวข้อง หนังสือเล่มนี้ไม่ได้คิดเองเท่าไหร่ครับ เน้นสรุปองค์ความรู้จากต่างประเทศและไทยที่เป็นองค์ความรู้สำคัญพื้นฐานในเรื่องนี้  อ่านไม่กี่ ชม. หรือเข้าห้องน้ำซัก 3 ครั้งก็คงอาจจบ และสามารถหยิบมาเลือกใช้เครื่องมือ/template ต่างๆได้ง่ายๆเร็วๆ ช่วยกันอุดหนุนหน่อยก็ดีครับ เผื่อจะได้เขียนเล่มหน้าเน้นเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องกิจการเพื่อสังคม […]

Read more "ก้าวแรกสู่ CSR"

Partnership for Anti-Corruption and Transparency (PACT)

Last week I was joining a 2nd round-table discussion on Corruption with reps from IOD, TDRI, National Anit-Corruption Commission, Thai Health Promotion Foundation and many more from private sector as well as civil society sector. Many many many issues are discussed. They all are running various programmes to combat corruption, now they’re interested in partnering […]

Read more "Partnership for Anti-Corruption and Transparency (PACT)"

Social Media for Change; A strategy (in Thai)

I was invited by Dr. Pravej’s reform forum to propose how internet and social media can contribute to the national reform afford, especially in providing collaborative platform between Civil Society, Netizens and the Government. After some data on internet/social media usages in Thailand and how social media is reducing transaction for collective action significantly. My […]

Read more "Social Media for Change; A strategy (in Thai)"

พื้นที่สร้างสรรค์ร่วมเพื่อสังคม The Hub, Zurich เน้นทำ ไม่ระแวง

ตอนที่ไปประชุมที่ Zurich กับ ResponsAbilityได้มีโอกาสไปร่วมงานของ The Hub ของชุมชน Zurich เลยได้ข้อคิดบางอย่างกลับมาด้วย The Hub คือพื้นที่ทำงาน พื้นที่ชุมชนทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ของผู้คนที่พยายามจะสร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมๆก็คือพื้นที่ทำงานร่วมกันของคนในวงการนวัตกรรมเพื่อสังคม  ซึ่งเป็นลักษณะแฟรนไชน์มีนับสิบสาขาทั่วโลกส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปและสหรัฐ ที่เอเชียก็กำลังเริ่มสร้างอยู่บ้าง ความเด็ดของ The Hub ก็คือมันกลายเป็นเครือข่ายของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สังคมในทุกๆวงการ ทำให้เกิดความร่วมมือ เกิดธุรกิจเพื่อสังคม เกิดโครงการด้านสิ่งแวดล้อม และอีกมากมายไปทั่วโลก แต่ก็ยังคงความเป็นกันเองและเป็นชุมชนอยู่ (ลองไปดูรายละเอียดของ The Hub ได้ที่นี่) ผมเองก็พยายามจะนำ model แบบนี้มาทำในประเทศไทย ได้คุยกับสาขาแม่ที่ลอนดอนหลายรอบแล้ว เนื่องจากเราเองก็เริ่มมีชุมชนแนวๆนี้อยู่บ้างแล้ว แต่ก็ยังติดเรื่องการวางแผน และค่าเฟรนไชน์อยู่ ตอนแรกเลยว่าจะทำอะไรคล้ายๆกันไปก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีเรื่องเชื่อมโยงกับ The Hub  แต่พอได้ร่วมงานที่ชุมชน The Hub ของเมืองซูริค ซึ่งกำลังจะเริ่มสร้าง The Hub แล้วชวนเครือข่ายมาช่วยกันคิดว่าจะออกแบบอย่างไร จะใช้พื้นที่อย่างไร มีใครจะมาร่วมสร้างสรรค์ไอเดียอะไรเด็ดๆบ้าง ทำให้พบว่าบทเรียนสำคัญคือต้องสร้างชุมชนที่มีบทบาทร่วมกันขึ้นมาก่อน แล้วค่อยสร้างพื้นที่มารองรับชุมชนนั้นๆ (web […]

Read more "พื้นที่สร้างสรรค์ร่วมเพื่อสังคม The Hub, Zurich เน้นทำ ไม่ระแวง"