#fakeHistory

สาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่ค่อยรู้เรื่องนาซี จนเป็นดรามาเรื่อยๆ นอกจากว่าเด็กอาจไม่อ่านไม่จำวิชาประวัติศาสตร์เองแล้ว ก็อาจเป็นเพราะตำราและชุดความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เรียนๆกันมาหรือที่ครูเล่าให้ฟังของไทยตกทอดมาจากยุคฟาสซิสต์
(Read more)

Read more "#fakeHistory"

นิติวิทย์ มารผจญ หรือเทวฑูต ?!!

จากที่น้องเนติวิทย์เจ้าเก่าออกมาทะเลาะกับการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนนั้น (http://www.naewna.com/local/61054) ผมก็ยังไม่เห็นว่าที่น้องเขากล่าวมันเสียหายอย่างไร เขาแค่เห็นว่าพุทธศาสนาที่สอนในโรงเรียนมันเหมือนเป็นลัทธิ ไม่ใช่ศาสนา… ผมจำได้ว่าตอนที่เรียนอยู่ในโรงเรียน วิชาพุทธศาสนาเป็นวิชาที่น่าเบื่อที่สุดวิชาหนึ่ง ต้องท่องจำคำบาลีและความหมาย อะไรประกอบไปด้วยอะไร เต็มไปหมด จำเสร็จก็สอบ สอบเสร็จก็ลืม เป็นอย่างนี้ทุกปี พระที่มาสอนก็มักจะพูดเรื่องจริยธรรมศีลธรรมไปเรื่อยๆซึ่งมักจะน่าเบื่อมาก ผมเบื่อมากขนาดไปลงเรียนคำสอนคาทอลิกเลย แต่อยู่ๆก็ไปหยิบหนังสือแก่นพุทธศาสตร์ของพระพุทธทาสขึ้นมาอ่อน อ่านแล้วตกใจมากว่าโอ้นี่พุทธเกิดจากการตั้งคำถาม ความทุกข์คืออะไร เป็นอย่างไร จะดับอย่างไร จิตใจทำงานอย่างไร ปรุงแต่งกันไปมาอย่างไร   ไม่เห็นจะเหมือนกันที่เรียนในห้องที่พุทธศาสนาเหมือนจะตั้งคำถามอะไรไม่ได้ ท่องๆไปให้สอบได้ ใครท่องบาลีได้เยอะก็ได้คะแนนเยอะ ไม่ได้ช่วยให้เข้าใจอะไรขึ้นมา จากพุทธทาสผมก็เริ่มอ่านมากขึ้น ถามคนนั้นคนนี้มากขึ้น นั่งสมาธิอะไรไปเรื่อย ไปแนวสายวัดป่า แล้วไปออกเซน สุดท้ายก็คงยังไม่ได้เข้าใจพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งอะไรนัก  แต่ก็พิสูจน์แล้วด้วยตัวเองว่าเหมาะกับตัวเราที่สุดแล้ว เกิดประสบการณ์ทางศาสนาขึ้นเองแล้ว จนเลือกที่จะเป็นพุทธด้วยตัวเองอย่างรู้สึกดี ซึ่ง… พุทธศาสนาที่สอนกันในโรงเรียนไม่ได้ช่วยอะไรผม และเดาว่าไม่ได้ช่วยอะไรเด็กๆ กลับยิ่งทำให้ผมเบื่อพุทธศาสนามากขึ้น ผมรู้สึกมานานแล้วว่าพุทธศาสนาในตำราเรียนมันบ่อนทำลายศาสนาเสียด้วยซ้ำ เพราะเป็นการตัดไม่ให้เด็กสนใจพุทธศาสนาด้วยตัวเอง ไม่ให้ตั้งคำถาม ไม่ให้พิสูจน์อะไร ไม่ให้คิดวิเคราะห์ตัวเอง แต่ต้องท่องจำได้เป็นนกแก้วนกขุนทอง ตั้งคำถามไม่ได้ เห็นต่างไม่ได้  ซึ่งสุดท้ายก็สร้างให้คนจำนวนมากที่เรียนผ่านมาก็กลายไปเข้าแนวสมีคำสไตล์ พระจานบิน หรือพระเครื่องกันเสียเยอะ  ซ้ำยังทำเสมือนหนึ่งว่าเป็นสถาบันศาสนาที่จะหลบหลู่ตั้งคำถามไม่ได้ แตะไม่ได้ ซึ่งถ้าปล่อยไปก็อาจจะยกระดับเป็นพวกพุทธหัวรุนแรง (Buddhist extremist) […]

Read more "นิติวิทย์ มารผจญ หรือเทวฑูต ?!!"