Destination Rach!

What if you could take a train to Philadelphia to make music with Rachmaninov ? A sentimental journey to his Piano Concerto 2,4. With Rach’s transcription of Bach violin sonata in between the concertos. Worth drifting away for an hour 🎶  

#fakeHistory

สาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่ค่อยรู้เรื่องนาซี จนเป็นดรามาเรื่อยๆ นอกจากว่าเด็กอาจไม่อ่านไม่จำวิชาประวัติศาสตร์เองแล้ว ก็อาจเป็นเพราะตำราและชุดความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เรียนๆกันมาหรือที่ครูเล่าให้ฟังของไทยตกทอดมาจากยุคฟาสซิสต์ (Read more)

Maleficent Deep Review English version (Spoiler Alert!)

Great!

Deep Film

Image

Photo credit: IMDB

(Don’t expect perfect English)

This 21st. Century version of Sleeping Beauty is different from the Brothers Grimm one, thus, a lot of good traditional & psychological meanings are distorted. However, I find it is interesting to analyse anyway. In this post I will analyse 2 main characters, Maleficent and Aurora,  try to figure out why the princess sleeps, What is the meaning of the spinning wheel, and why Maleficent is allergic to iron.

The story begins with the breaking apart between two worlds, human’s and fairy’s. (The magical forest, Moors) This could mean the split between intra psychic, the consciousness and the unconscious. The Greedy boy, Stefan had got good things inside but too stupid to see their value. He cut her wings of Freedom & took away her pride to trade with external material wealth & power. Greedy & selfish love usually ends up this way…

View original post 829 more words

คิดถึง อ. ไพบูลย์

คิดถึงอาจารย์ไพบูลย์.... ดีใจที่มีโอกาสทำงานกับท่าน ท่านเป็นตัวอย่างเรื่องการยึดมั่นในคุณธรรม แต่เครพและอดทนอย่างมากในการฟังทุกฝ่าย และพยายามนำทุกคนก้าวข้ามความขัดแย้ง ท่านไม่เคยเชื่อว่าอะไรจะสำเร็จได้ในเวลาสั้นๆ ท่านพยายามมองข้อดีของทุกคนทุกฝ่าย เล่นบทบาทเชื่อมโยงผู้คนที่แตกต่างหลากหลาย ให้มาร่วมกันทำอะไรร่วมกันได้อย่างน่าฉงน บางคนว่าท่านช้า ไม่เด็ดขาด กว้างเกินไป แต่มองไม่เห็นว่าท่านพยายามถักใจคน ท่านไม่ได้มองแค่งานที่อยู่ตรงหน้า แต่มองกลุ่มคนที่หากมีใจแล้วจะสร้างงานไม่รู้จบ ท่านจึงละเอียดอ่อนกับการแสดงออกมาก เพื่อไม่ให้ไปครอบหรือบังคับใครแม้ในทางความคิด ผมเคยบ่นกับท่านหลายครั้งว่าทำไมต้องฟัง ทำไมต้องพยายามดึงคนที่คิดไปคนละแนวเข้ามา นอกจากเหนื่อยแล้วยังช้าและซับซ้อน ท่านก็มักจะสอนให้เราเปิดใจให้ได้ก่อน ผมก็งงว่าทำไมต้องขนาดนั้นด้วย จนเริ่มเข้าใจท่ามกลางความขัดแย้งในสังคมตอนนี้ ก่อนท่านเสียไม่นานนัก ท่านได้โทรมาฝากฝัง เรื่อง philanthropy ไว้ให้เคลื่อนต่อ พูดอยู่นาน ย้ำว่าเป็นฐานให้เกิดภาคประชาสังคมที่แข็งแรงได้ เข้าใจว่ารากศัพท์แปลว่าความรักต่อมวลมนุษย์ .... ผู้ใหญ่แบบนี้หาได้ยากในยุคการปลุกระดม ให้ทุกฝ่ายโกรธเกลียดเพื่อเอาชนะกันแบบนี้ เป็นผู้ที่มีความอดทนที่จะยึดมั่นในคุณธรรมความถูกต้อง ไปพร้อมๆกับการเป็นนักประชาธิปไตย ไม่ใช่ในอุดมคติ แต่อยู่ในทุกงานที่ทำ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทีละ "เล็กน้อย" ผมสงสัยว่าถ้าอาจารย์ยังอยู่ ท่านจะคิดและทำอะไร? ท่านไม่เคยอยู่เฉยๆต่อสถานการณ์ทางสังคมใดๆ ท่านจะแนะนำคนรอบๆตัวท่านที่กระจายไปในแต่ละฝ่ายว่าอย่างไร? //ขอบคุณรูปคุณเชษฐา มั่นคงที่ทำให้คิดถึงอาจารย์ จนชัดเจนในจุดยืนของตนมากขึ้นอีกนิด

Blog at WordPress.com.

Up ↑