เสรีภาพที่จะออกเสียงเลือกตั้ง

ผมเชื่อว่าในการที่จะรักษาประชาธิปไตยไว้ให้ยั่งยืน คนเราควรจะลงคะแนนเลือกคนที่เราเชื่อว่าดีที่สุด แม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่มีทางชนะเลือกตั้งก็ตาม สิ่งนี้จะเป็นเหมือนสัญญาณในตลาดที่จะนำไปสู่การตอบสนองในระยะกลางของพรรคการเมืองที่ต้องปรับตัวเข้าหาความต้องการของประชาชนมากขึ้น ซึ่งจะบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพรรคต่างๆโดยเฉพาะพรรคที่แพ้การเลือกตั้ง ไม่เช่นนั้นพรรคเหล่านั้นก็จะดับสูญไปตามกลไกตลาด คุณลักษณะที่สำคัญของประชาธิปไตยคือการรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเห็นของคนหมู่น้อย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กเพียงใดก็ตาม การออกเสียงโหวตที่ตั้งอยู่บนความกลัวจะไม่สามารถนำไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนได้ แม้ผลจากการเลือกตั้งจะนำมาซึ่งระบบเผด็จการก็อาจจะนำไปสู่การเรียนรู้และปรับตัวของสังคมจนเกิดระบบประชาธิปไตยที่แข็งแรงขึ้นดังเช่นที่เกิดขึ้นในยุโรปหลายประเทศ ดังนั้นเพื่อรักษาอนาคตของระบบประชาธิปไตย เราจึงควรโหวตให้ผู้ที่เราชอบที่สุดโดยไม่ต้องกลัวอะไร ไม่ว่าจะเลือกตั้งผู้ว่าหรือเลือกตั้งระดับประเทศ จะชนะหรือแพ้ไม่สำคัญเท่ากับการรักษา “ความเชื่อในเสรีภาพของประชาชนที่จะออกเสียงด้วยตัวเองอย่างที่ตนเองคิดเห็น” ไม่เช่นนั้นแล้วการกลัวเสียงแตกในช่วงเลือกตั้งผู้ว่า ก็เหมือนกับการปฏิเสธผลการเลือกตั้งในการเลือกตั้งระดับประเทศในอนาคต หากเป็นเช่นนั้นพรรคที่มีเสียงส่วนน้อยก็ย่อมจะไม่มีความสำคัญใดๆ ตรรกะเช่นนี้ย่อมนำไปสู่การปฏิเสธการเลือกตั้งในที่สุด เมื่อประชาชนไม่เชื่อในเสรีภาพในการออกเสียงตามระบบประชาธิปไตยก็ย่อมจะทำลายระบบนั้นลงในที่สุด

Read more "เสรีภาพที่จะออกเสียงเลือกตั้ง"

Full Moon & Kratong + random Thai thoughts..

Full round moon, circled kratong, become one over the river. Full moon’s kratong, river flows to the unknown, sensing spirit in the deep. Floating spirits, light up the river way, apologizing mind. ———————————————————————- Other random thoughts on twitter…. ลอยกระทงกับลอยอังคารนี้มีเป้าหมายไปยังแม่คงคาทั้งคู่ หรือจะลอยกระทงเพื่อละทิฐิตัวตน ก่อนจะลอยอังคารเพื่อละสังขาร แง่มุมทางจิตของประเพณีไทย จมหายไปอยู่ใต้วัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ ลืมวิญญาณของตน ลืมสีสรรจากภายใน ทุกปีมีประเพณีให้คนที่อยู่กระจัดกระจายมารวมตัวกันแล้วเชื่อมโยงกับสายน้ำอีกครั้ง เหมือนเป็นการต่อสัญญาสืบพลังระหว่างคนและวิญญาณแห่งธรรมชาติ บางทีประเพณีลอยกระทงอาจมีความหมายทางจิตวิญญาณอย่างมากกับคนสมัยก่อน คนรุ่นนี้อาจต้องค้นพบความหมายทางจิตวิทยานี้อีกครั้ง ถ้ากระทงคือดวงจิตที่เชื่อมโลกมนุษย์และโลกจิตวิญญาณไว้ด้วยกัน ดุจจิตสำนึกที่ลอยอยู่เหนือสายน้ำแห่งจิตไร้สำนึก แล้วแสงเทียนคืออะไร ลอยกระทงคือบูชาพระพุทธบาท+พระอุปคุตผู้ปราบพญามาร ก็ขอให้รับพลังแสงสว่างจากแม่น้ำดุจสะพานเชื่อมมาสู่เรา ให้สู้มารภายใน-นอกได้อีกปี […]

Read more "Full Moon & Kratong + random Thai thoughts.."

สถาบันใหม่ AKI; When the world shift East!

เมื่อวานได้ไปงาน Open House ของ Asian Knowledge Institute (AKI) ซึ่งเป็นสถาบันใหม่ที่มุ่งสร้างผู้นำแห่งโลกตะวันออก  สถาบันนี้มีคุณอภิรักษ์ @apirak_bangkok เป็นประธาน สิ่งที่น่าสนใจก็คือโปรแกม Executive Programme และเครือข่ายพัฒนาผู้บริหารที่ออกแนวตะวันออก + Creative/Green Economy มากๆ เช่น Asian Business Leadership, Green Society, Creative DNA. เห็นว่ามีการทำเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในเอเชียทั้งญี่ปุ่น ฮ่องกง และในภูมิภาค ASEAN ด้วย จุดขาย: เน้นเอเชีย + High Level Networking + Green + Social Entrepreneurship + Innovative learning environment & process + Emphasis on practical experience […]

Read more "สถาบันใหม่ AKI; When the world shift East!"