ชวนช่วยคิด 3 การเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานของประเทศไทย

ผมสงสัยว่าตอนนี้ในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในระดับรากฐาน จนอาจเกิดสถานการณ์คล้ายๆการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่มีผลต่อทุกๆอย่างบนผิวโลก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเกิดจาก โครงสร้างของสังคม เทคโนโลยีสื่อสาร ช่องว่างรายได้ กลุ่มอำนาจใหม่ ฯลฯ​ หากเราพอจะรู้ว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงนี้คืออะไร มีพลังมากน้อยแค่ไหน ก็อาจจะพอคิดต่อไปได้ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอย่างไร อย่างน้อยอาจจะเกิดความเข้าใจ และคิดหาวิธีรองรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้เกิดผลบวกที่สุดกับเมืองไทยของเรา เมื่อได้คำตอบของหลายๆคนผมจะนำข้อสรุปมา post อยู่เรื่อยๆครับ

Read more "ชวนช่วยคิด 3 การเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานของประเทศไทย"

The difference between Think tank and research house.

The other day, one of liberal think-tank social enterprise we’re supporting was asking “How is Think Tank and typical research houses different?” My personal answer, surely not comprehensive, was “Think tank usually has specific ‘perspective’ while research houses don’t, so research houses are replaceable while think tank might not.” At least that’s what I thought […]

Read more "The difference between Think tank and research house."

วิธีคิดและเทคนิคการระดมทุนเพื่อสังคม

เมื่อวานเพิ่งไปบรรยายให้ class ปริญญาโท สิทธิมนุษยชน ที่มหิดลฟังเรื่องเกี่ยวกับการระดมทุนทั้งกับทุนให้เปล่าและทุนไม่ให้เปล่า (โดยเฉพาะสำหรับ social enterprise)  เลยเอา slide มาแปะไว้เผื่อจะมีประโยชน์  เป็น creative commons เช่นเดิมจ้า Fund Attraction View more presentations from sunitshrestha. (tags: fund raising)

Read more "วิธีคิดและเทคนิคการระดมทุนเพื่อสังคม"

Information Design to change the world!

Information Design to change the world! การออกแบบเพื่อนำเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ เรื่องเล็กๆที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง ปัญหาหลักของทุกวงการในยุคนี้นอกจากเรื่องเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็คือเรื่องข้อมูลทะลัก ด้วยความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิควิธีการค้นหาข้อมูลต่างๆทำให้ข้อมูลเต็มไปหมด ปัญหาใหญ่ก็คือการที่จะจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้รู้เรื่อง บางทีภาษาชาวบ้านจะเรียกว่าการย่อยข้อมูล ภาคธุรกิจเองก็เริ่มมีตัวช่วยใหม่ๆจะกลุ่มนักออกแบบที่สามารถนำข้อมูลสถิติมหาศาลมาจัดระบบให้เข้าใจง่ายแล้วใช้ภาพหรืออนิเมชั่นมาช่วยในการสื่อสารให้ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมาย วิธีการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพในลักษณะนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า Information Visualization ซึ่งกำลังเป็นหนึ่งในกระแสการออกแบบที่ฮ๊อตที่สุด ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านห่างไกลหรือผู้บริหารระดับสูงก็ล้วนต้องการรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายๆสั้นๆนำไปสู่การตัดสินได้ทั้งนั้น คราวนี้ภาคสังคมที่มีข้อมูลมหาศาลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลความยากจน ข้อมูลการเมือง ข้อมูลงบประมาณ ฯลฯ ข้อมูลที่ล้นทะลักเหล่านี้หากไม่ได้รับการนำมาจัดรูปแบบที่เหมาะสมนั้นย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาได้ เช่นไม่สามารถตัดสินใจจากข้อมูลได้เพราะข้อมูลเยอะแยะซับซ้อนเกิน หรือบางทีความสัมพันธ์บางอย่างที่มีอยู่ชัดๆในข้อมูลงบประมาณของชาติก็ไม่สามารถมองเห็นได้ เพราะตัวเลขเยอะแยะไปหมด ไม่รู้ว่าอะไรสำคัญ ไม่สำคัญ​ ไม่เข้าใจว่าจะสรุปเรื่องนั้นๆอย่างไร แต่เริ่มมีนักออกแบบหลายกลุ่มทั่วโลกเริ่มมาจับงาน Information Visualization เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมากขึ้น จนนำไปสู่การที่คนในสังคมจะสามารถเข้าใจประเด็นยากๆได้ง่ายขึ้น หรือผู้บริหารก็สามารถตัดสินใจต่างๆได้ง่ายขึ้นจากการออกแบบการนำเสนอข้อมูลที่ดีขึ้น ตัวอย่างมีมากมาย เช่น นาย ฮัน โรสลิ่ง นักวิชาการจากสวีเดนได้สร้างระบบการนำเสนอภาพเคลื่อนไหวจากข้อมูลสถิติสำคัญๆด้านสุขภาพอัตโนมัติ (www.gapminder.org) ซึ่งทำให้คนทั่วไปและผู้บริหารองค์กรสำคัญๆของโลกเห็นความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลอย่างชัดเจน เช่นการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับสุขภาพที่ดีขึ้นในประเทศนับสิบประเทศโดยใช้อนิเมชั่นง่ายๆ ให้ผู้ชมสามารถเลือกดูความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆได้เองและสร้างอนิเมชั่นได้อย่างอัตโนมัติ จนทำให้ประเด็นดังกล่าวเป็นที่สนใจไปทั่วโลก เกิดข้อถกเถียงอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมที่อนิเมชั่นนั้นได้แสดงไว้อย่างกว้างขวาง นอกจากนั้นยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำรูปที่แสดงเปรียบเทียบการหาเสียงและการระดมความมีส่วนร่วมของประชาชนระหว่างนายบารัค โอบามา และนายจอน เมคเคน ว่าแตกต่างกันอย่างไร โครงสร้างการระดมทุนต่างกันอย่างไร […]

Read more "Information Design to change the world!"

Digital Library for Thailand

มีเรื่องมาชวนร่วมคิดร่วมทำกันครับ เผอิญช่วงนี้คิดๆเรื่อง Digital Library (Online)  อยู่ว่าจะทำอย่างไรประเทศไทยถึงจะมีระบบ Digital library ที่เชื่อมโยงกัน  ที่มีข้อมูลทั้งด้าน – Digital Content ที่มีอยู่แล้วแต่กระจัดกระจาย – Physical content ที่ต้อง digitize เช่น หนังสือ แผ่นฟิลม์ ภาพ รูปถ่าย ฯลฯ เช่น ที่หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย และหอจดหมายเหตุ เป็นต้น  (ที่อเมริกานั้น scan ไปแล้วกว่าล้านเล่ม ฝรั่งเศสสองแสน ญี่ปุ่นอีกสามแสน) ซึ่งอาจจะเน้นหนังสือที่มีความสำคัญ และหมดลิขสิทธิ์หรือ out of print (ไม่แน่ใจว่าเมืองไทยนี้กฏหมายเกี่ยวกับ out of print เป็นอย่างไร) – Research/journals ที่เกิดจากงานของคนไทย อยากให้เป็นระบบที่เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้จากที่เดียวเชื่อมโยงได้หมด สามารถเปิดดูออนไลน์และโหลดไปได้เลย เรื่องนี้คิดว่าเบื้องต้น สสส. สวทช./NECTEC สำนักนายกฯ และเครือข่ายอย่าง […]

Read more "Digital Library for Thailand"

กำแพงภาพ Interactive! สุดเยี่ยม…

อีกเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการ browse เว็บ  ที่จะทำให้ภาพต่างๆมารวมกันเป็นกำแพงที่เราเคลื่อนที่ไปข้างๆได้อย่างรวดเร็ว เลือกดูเนื้อหาได้สะใจ ทำดีๆประยุกต์เป็นเครื่องมือ present แนวสุดเท่ได้อีกต่างหาก (เอารูป slide powerpoint/keynote ไปแปะที่ flickr แล้วค่อย activate cooliris ที่หน้านั้น) ไปเล่นได้ที่ http://www.cooliris.com

Read more "กำแพงภาพ Interactive! สุดเยี่ยม…"