โครงการ “สมบูรณ์ 2.0” ?

จากที่บอกว่ามีคนอยากช่นสานต่องานของอาจารย์สมบูรณ์ที่เสียชีวิตไป ถ้ามีหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะสานต่องานของอาจารย์สมบูรณ์คงไม่ใช่ความรู้หรือประเด็นที่อาจารย์สนใจโดยตรงนัก แต่น่าจะเป็นเรื่องที่อาจารย์สมบูรณ์เป็นผู้ที่เป็นเหมือนห้องสมุดของเนื้อหาวิชาการใหม่ๆประจำคณะฯ ห้องสมุดที่ว่าก็อยู่ในสมองกับในเครื่องของอาจารย์ที่คณะฯ  หากไม่มีเวลาอ่านต่อ ผมก็อยากเสนอให้คณะฯทำหัวข้อต่อไปนี้ 1. Online subscription วารสารต่างประเทศดีๆในระดับนักศึกษา  2. ทำฐานข้อมูลออนไลน์งานวิชาการเศรษฐศาสตร์ของคนที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ 3. ทำเครือข่ายออนไลน์อาสา (ให้/ค้นหา) ความรู้ของคนที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ 4. Somboon Siriprachai Fellowship in Alternative Economics ผมอาสาช่วยระดมทุนกับความร่วมมือจากคนที่สนใจมาทำให้เกิดครับ หากมีเวลาอ่านก็อ่านต่อในรายละเอียด ติดตามได้ด้านล่างครับ … คือห้องสมุดป๋วยนั้นถ้าจะหาหนังสือพื้นฐานหรือหนังสือโบราณก็จะเจอ แต่ถ้าจะหา journal ใหม่ๆ หรืองานวิชาการใหม่ๆเนี้ย ไม่ค่อยจะเจอ ทำให้นักศึกษาหัวก้าวหน้าหน่อยรู้สึกเศร้า  แต่ความเศร้าก็หายไปเมื่อไปหาอาจารย์สมบูรณ์เพราะอาจารย์มักจะมีงานชิ้นนั้นๆอยู่ในเครื่องที่คณะ หรือไม่ก็มี subscription อะไรซักอย่่างที่จะเข้าถึงงานชิ้นนั้นๆได้ แถมยังสามารถแนะนำได้อีกว่างานชิ้นดังกล่าวอยู่ในวิชาเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่สาขาอะไร แนวคิดทั่วไปเป็นอย่า่งไร งานที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง จะไปหาข้อมูลต่อได้อย่างไร จริงๆที่อาจารย์เป็นอย่างนี้อาจเป็นเพราะจบมาด้าน Economic History จาก Lund ที่ไม่ได้เข้าข้างสำนักเศรษฐศาสตร์สำนักใดสำนักหนึ่ง แต่เชื่อว่าแต่ละแนวคิดก็เป็นเพียงวิธีคิดหนึ่งๆไม่ได้ดีเด่นไปกว่า่สำนักใด เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ ที่มีฐานความคิดความเชื่อต่างกัน (จริงๆผมก็ไปเรียน exchange กับภาค economic history ที่ […]

Read more "โครงการ “สมบูรณ์ 2.0” ?"

ก้าวสู่โลกออนไลน์ของเพลงคลาสสิกเต็มตัวกับ DG Webshop

(รูปประกอบ โลกใหม่ของนักดนตรีคลาสสิกชื่อก้องโลก Mutter, Grimaud, Hahn) ช่วงนี้ค้นพบว่า…. 1. แผ่นเพลงเต็มบ้าน ไม่มีที่เก็บ เศร้าชีวิต 2. ร้านขายแผ่นคลาสสิกที่เราชื่นชอบ ถ้าไม่ปิดก็เหมือนจะลดจำนวนแผ่นลง  ที่ยังมีอยู่เยอะหน่อยก็คือ Grammophone Paragon และ Conductor Fortune Town ขนาดร้าน Tower Records ที่ Twin-tower ที่มาเลย์ก็ยังปิด เหลือแค่ที่สิงค์โปร์ที่ใกล้ๆแถวนี้ เลยตั้งใจว่าจะเริ่มซื้อเพลงออนไลน์บ้าง แต่ 1. iTune Store ไม่ขายเพลงให้คนไทย 2. Amazon MPG3 Store ก็ไม่ขายนอกอเมริกา 3. ร้านออนไลน์เพลงคลาสสิกดังๆไม่ค่อยขายนอกอเมริกาหรือยุโรป แต่แล้ว…. ในที่สุดก็มาเจอ “Deutsche Grammophon Online” ที่ http://www.deutschegrammophon.com/ เจ้าของแผ่นยี่ห้อเดียวกันซึ่งเป็นผู้นำตลาดเพลงคลาสสิกรายหนึ่ง ปรากฏว่าเขาอนุญาตให้คนในประเทศแถวนี้ซื้ออนไลน์ได้ ไม่มี DRM ด้วย (คือก็อปใช้ได้ตามสบาย) ตอนแรกมีปัญหา register […]

Read more "ก้าวสู่โลกออนไลน์ของเพลงคลาสสิกเต็มตัวกับ DG Webshop"

ผมเข้าใจแล้ว

ผมเข้าใจแล้วว่าประเทศไทยไม่ใช่ ไม่เคย และจะไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างอารยะประเทศ เราจะเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆ และมีระบบเศรษฐกิจแบบไทยๆ ผมรับได้แล้ว ผมรู้แล้วว่าจะใช้ชีวิตในประเทศนี้ให้มีความสุขและมีประโยชน์กับคนอื่นได้อย่างไร และขอเพียงให้ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จงเจริญ 🙂

Read more "ผมเข้าใจแล้ว"