One friday day at Change Fusion

8:45am Drafting Taejai.com’s 2014 strategic plan slides on paper 9:00am Discuss with Thammasat University’s Social Innovation Lab team on “Helmet redesign to reduce children-related accidents project” in partnership with Safe the Children. Thailand is #2 in death by motor-bike accidents and innovative approach is needed. Research-based insights why people aren’t wearing helmet are: {traveling close […]

Read more "One friday day at Change Fusion"

ตนเป็นที่พึ่ง

ปัญหาของวงนักการเมืองคือแบ่งเค้กแย่งกันโกง แต่ปัญหาของวงผู้หลักผู้ใหญ่ภาพดีคืออีโก้ล้นไร้ข้อสรุป อนาคตจึงต้องฝากไว้กับประชาชนคนธรรมดา อย่ามัวเมาในคนมีอำนาจอย่าไปหลงคนดี จนลืมจุดยืน เหตุผล และความต้องการของตัวเอง

Read more "ตนเป็นที่พึ่ง"

Big shadow

Millions people cursing, at big evil dark shadow, can’t they see it’s theirs? คนนับล้านแช่งด่า ไปที่เงาดำใหญ่ดุจปีศาจ แต่ไม่เห็นว่าคือเงาของตน

Read more "Big shadow"

Arousing thunder

Creative force lurks under gentle receptiveness, glowing heaven below this dark earth. A thunder from the deep, overcoming inner shadow, arousing the seeds of spring. // on the 51st diagram พลังสร้างสรรค์ซ่อนเร้น ใต้การโอนอ่อนที่นุ่มนวล แสงสวรรค์อันเรืองรอง ภายในโลกอันดำมืด สายฟ้าจากเบื้องลึก ต้องเอาชนะเงาตน เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ แห่งฤดูใบไม้ผลิ // แผนภูมิที่ 51

Read more "Arousing thunder"

RIP Grand Pa Coase

RIP Ronald Coase, (1) his insight into firms’ ‘transaction cost’ might be supremely relevant towards an internet-driven decentralized economic organisations in the 21st century. With increasingly efficient external markets down to the long-tail level, effective firms can be much smaller yet more connected. (2) His analysis on social cost also emphasizes the need of rules […]

Read more "RIP Grand Pa Coase"

ลาก่อนคุณตา coase

ลาก่อนคุณตา Ronald Coase … นักเศรษฐศาสตร์ที่อายุยืนที่สุดคนหนึ่งของโลก หนึ่งร้อยกับสองปี (1) ความเข้าใจเรื่องต้นทุนการปฏิสัมพันธ์ (transaction cost) ของเขาอาจจะสำคัญมากมากกับโลกของการจัดการทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยอินเทอร์เน็ต ยิ่งตลาดภายนอกมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทต่างๆที่มีประสิทธิภาพน่าจะขนาดเล็กลงได้มากขึ้นเรื่อยๆและเชื่อมโยงกันมากขึ้น (2) การวิเคราะห์ต้นทุนทางสังคมของเขาเน้นย้ำเรื่องความจำเป็นของกฏหมายในการลดค่าปฏิสัมพันธ์ของสังคมในการหาทางออกจากปัญหาต่างๆ เช่นหากมีกฏหมายสิทธิในสินทรัพย์ที่ดีก็จะลดค่าคดีความและการพิสูจน์สิ่งต่างๆได้มาก ที่น่าสนใจคือเป็นการเน้นที่กฏหมายซึ่งมีเพื่อลดต้นทุนทางสังคม ไม่ใช่การให้รัฐบาลมีนโยบายเฉพาะกิจต่างๆที่อาจสร้างปัญหาและเพิ่มต้นทุนมหาศาลต่างๆ เหมือนที่เห็นๆในสังคมไทยทุกยุคสมัย แต่สำหรับเมืองไทยก็คงต้องดูว่าจะทำให้กฏหมายลดต้นทุนทางสังคมอย่างไร เพราะหลายๆทีออกแนวทำให้ซับซ้อนหนักกว่าเดิม ^_^~~ เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง Ronald Coase จาก WIKIPEDIA!

Read more "ลาก่อนคุณตา coase"

มาลดอายุเฉลี่ยของกรรมการชาติกันเถอะ?

จริงๆควรจะมีกฏหมายที่กำหนดค่าเฉลี่ยเมื่อหารอายุรวมของกรรมการสำคัญๆ ของชาติไหมเนี้ย เพื่อไม่ให้การตัดสินใจ มุมมอง แนวคิดมันยึดโยงกับอดีต จนปิดทางสู่อนาคตไป เช่น กสทช. วันนี้ก็สรุปว่าอยากจะเป็น กบว. ซะเอง หรือกรรมการกฤษฏีกา..เวลาเข้าไปทีไรเนี้ยมันรู้สึกโลกมันย้อนเวลาไปมาก หรือกรรมการกองทุนอะไรต่อมิอะไร กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย … บางทีประเทศชาติมันไม่ไปข้างหน้า เท่าที่ควร เพราะการตัดสินใจมันอยู่บน nostalgia บางอย่าง มันคือผลเสียของ generation gap ระหว่างกรรมการชาติ กับยุคสมัยของชาติในปัจจุบัน.. ส่วนอนาคตคงไม่ต้องพูดถึง ไล่กวดปัจจุบันให้ได้ก่อนก็เก่งแล้ว ผมเคยมีส่วนร่วมในการร่างคำสั่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการชาติ หรือระเบียบสำนักนายกฯ หรือระเบียบคณะกรรมการใน พรก./พรบ. ต่างๆ ส่วนใหญ่ก็จะกำหนดสัดส่วนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆที่มาจากประชาชน/ภาคเอกชน กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่เคยมีการกำหนดสัดส่วนอายุเฉลี่ย หรืออายุรวมไว้เลย ว่าไม่ให้เกินเท่าไหร่ ผลก็คือกรรมการชาติก็มักจะคิดจากโลกยุคสมัยของตัวเองที่มักจะผ่านไปแล้วโดยไม่รู้ตัว ผมไม่ได้บอกว่าผู้สูงอายุซึ่งมีประสบการณ์มากมายไม่ดีนะครับ เราจำเป็นต้องมีแน่นอน แต่เราอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ๆเข้าไปทำหน้าที่ถ่วงดุลมาสู่โลกยุคปัจจุบันหรืออนาคตบ้าง ถ้าไม่ทำแบบนี้ ก็เหมือนล็อคสเป็คกรรมการชาติต่างๆไว้ที่คนอายุมากเป็นหลัก ไปเสนอกฏหมายใน change.org กันไหม ?

Read more "มาลดอายุเฉลี่ยของกรรมการชาติกันเถอะ?"