#fakeHistory

สาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่ค่อยรู้เรื่องนาซี จนเป็นดรามาเรื่อยๆ นอกจากว่าเด็กอาจไม่อ่านไม่จำวิชาประวัติศาสตร์เองแล้ว ก็อาจเป็นเพราะตำราและชุดความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เรียนๆกันมาหรือที่ครูเล่าให้ฟังของไทยตกทอดมาจากยุคฟาสซิสต์ (Read more)

Blog at WordPress.com.

Up ↑