Wish-list ระบบนิเวศเน็ตไทยเพื่อปฏิวัติความรู้

ช่วงนี้ TRN กำลังคิดวางแผนว่าปีนี้จะมีแนวทางการหนุนเสริมเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการแสวงหาและพัฒนาความรู้ที่หลากหลายอย่างไร  อยากชวนคนอื่นคิดด้วยว่าปีนี้เราอยากให้เกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกออนไลน์ไทย เบื้องต้นที่ TRN ได้แนวๆคร่าวๆ แบ่งเป็น Ecosystem layers คล้ายๆในหนังสือ the wealth of networks ดังนี้

Physical layer

 • Alternative Public Wifi Network ก็เริ่มมีแนวคิดอย่าง FON ที่น่าจะเริ่มกันได้เลย
 • พยายามให้อะไรคล้ายๆ One Laptop Per Child หรือคล้ายๆกันของ Intel ให้เกิดขึ้นใช้จริงในโรงเรียนไทย
 • Thai Resilient Internet Plan มาช่วยกันวางแผนว่าทำอย่างไรเน็ตไทยถึงจะมีความต้านทาน หรือ resilient กับการแทรกแซงของอำนาจเผด็จการทุกชนิด  เช่นมาดูว่าต้องใช้ท่อไหนต่อไปไหนหากมีกรณีการปฏิวัติในอนาคตและคราวนี้เขาจะปิดเน็ต

Meta layer

 • หนุน Thai Wikipedia และชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้อื่นๆเช่น วิชาการ.com หรือ gotoknow.org
 • Aggregator engine คล้ายๆ answers.com
 • Thai Technorati เพื่อเชื่อมโยง จัดการ และกระจายfeed ต่างๆจากทั่วประเทศ + Public Ping Server
 • Creative Commons Thai Porting  & Promotion เพื่อเสริมเรื่องลิขสิทธิ์การแลกเปลี่ยนของกันออนไลน์ ตอนนี้ธรรมนิติทำจะเสร็จแล้ว จะมาช่วยกัน promote อย่างไรดี
 • Thai OpenID ใช้ username/password share กัน อันนี้ mk เคยเสนอไว้
 • OpenCare ผลักดันให้เป็นระบบกลางภาคประชาชนในการเชื่อมโยงและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับภาวะวิกฤต

Content layer

 • Thai bloggers – new media directory & online portal  เชื่อมโยงเครือข่าย blogger ไทยให้หากันเจอ และให้คนภายนอกหางานเขียน หรือ video podcast ดีๆเจอ
 • Thai Open Base ฐานความรู้เปิดที่ให้ทุกคน up file ที่เกี่ยวข้องกับความรู้อะไรรูปแบบไหนก็ได้เป็น open knowledge repository
 • ผลักดัน Open Courseware ในเมืองไทยให้เกิดตัวอย่างจริงๆจังๆทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
 • Open creative media repository ที่ใช้ creative commons คล้ายๆ fuse.in.th ให้มีมากขึ้นๆ
 • Thai TED Talk เป็นที่รวมวิดิโอของคนสุดยอดหรืออะไรที่น่าสนใจมากๆออนไลน์ที่เกี่ยวกับเมืองไทยหรือคนไทยควรจะรู้
 • ระบบข้อมูลทางการเมืองที่เปิดใช้ประชาชนเข้าถึงได้ เข้าใจง่าย และมีส่วนร่วมได้ เช่น politicalbase.in.th
 • ทำสรุปconcept สำคัญๆ เช่น  long-tail, wikinomics, massive collaboration ฯลฯ ให้คนทั่วไปเข้าใจได้ทั้งเป็นหนังสือและ online

Social movement support layer

 • พยายามจัดตั้งอะไรคล้ายๆ Electronic Frontier Foundation ในเมืองไทย เพื่อหนุนเสริมและปกป้องโลกออนไลน์ของไทยให้มีเสรีภาพบนฐานความรับผิดชอบ  มีการดูแลต่างๆเช่นกรณี blogger ถูกฟ้อง
 • จัดตั้ง Micro Social Venture Capital ที่ลงทุนด้านต่างๆที่กล่าวมากับองค์กรที่ทำประโยชน์ให้สังคมแต่สร้างรายได้อยู่ได้ด้วยตัวเอง
 • ผลักดันให้เกิดเครือข่าย citizen journalism ของแท้อย่างเป็นเรื่องเป็นราว สามารถกลายเป็น alternative media platform แทนสื่อกระแสหลักได้บ้าง   บางส่วนอาจจะทำให้อยู่ได้เลยคล้ายๆ nowpublic.com
 • หนุนให้เกิดการเจอกันของคนในวงการเว็บใหม่ๆ เช่น YouFEST และ BarCamp

ขอความเห็นหน่อยนะครับ