Thai-Japan Social Innovation Link

🌸ความร่วมมือเชื่อมนวัตกรรมเพื่อสังคม/SE ไทย-ญี่ปุ่น🌸 ChangeFusion, AVPN, Japan Foundation Asia Center ร่วมกันดำเนินโครงการ Social Innovation Link ที่พยายามเชื่อมโยงผู้สร้างนวัตกรรมทางสังคมในเอเชียที่สามารถแเลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลทางสังคมได้ (read more)

#fakeHistory

สาเหตุหนึ่งที่เด็กไม่ค่อยรู้เรื่องนาซี จนเป็นดรามาเรื่อยๆ นอกจากว่าเด็กอาจไม่อ่านไม่จำวิชาประวัติศาสตร์เองแล้ว ก็อาจเป็นเพราะตำราและชุดความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เรียนๆกันมาหรือที่ครูเล่าให้ฟังของไทยตกทอดมาจากยุคฟาสซิสต์
(Read more)

Thailand’s lost economic vision

สิ่งที่เมืองไทยขาดอย่างรุนแรงคือภาพความหวังร่วมของคนในชาติ เมื่อเราไม่รู้ว่าต้องการให้ประเทศไปที่ไหนและเป็นอย่างไรใน 10 ปี นโยบายและการพัฒนาก็กระจัดกระจายไปคนละทิศและทาง แล้วก็ปล่อยให้การเมืองถ่วงชาติจนลีกวนยูด่าว่าพายวนในอ่างจนอาจจะสู้พม่าในระยะยาวไม่ได้เช่นนี้ ผมยังเชื่อว่าเรากลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ใน 10 ปีถ้าเดินแบบมีทิศทางร่วมกัน ผมเชื่อว่าเราน่าจะทัดเทียมกับสิงคโปร์ อิตาลี หรือฟินแลนด์ได้ สามารถสร้างระดับคุณภาพชีวิตได้ไม่น้อยไปกว่าเกาหลีใต้ เราเคยเชื่อกันเช่นนี้เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว แต่หลังจากฟองสบู่แตกเมื่อปี '40 ความหวังและความฝันร่วมก็แตกไปด้วย... เมื่อไม่มีฝันร่วมก็ไม่มีอนาคตร่วมกันอีกต่อไป  หลังวิกฤตเศรษฐกิจเราไม่ได้เกิดวิสัยทัศน์ใหม่ที่ดีและมีปัญญากว่าเดิม เราสูญเสียวิสัยทัศน์ไปเสียสิ้น What Thailand severely lacks is the common vision of the nation, we don't know where we want to go and what we want to become in 10 years. Thus, all policies and development are fragmented... Continue Reading →

ชวนช่วยคิด 3 การเปลี่ยนแปลงระดับรากฐานของประเทศไทย

ผมสงสัยว่าตอนนี้ในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในระดับรากฐาน จนอาจเกิดสถานการณ์คล้ายๆการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่มีผลต่อทุกๆอย่างบนผิวโลก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเกิดจาก โครงสร้างของสังคม เทคโนโลยีสื่อสาร ช่องว่างรายได้ กลุ่มอำนาจใหม่ ฯลฯ​ หากเราพอจะรู้ว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงนี้คืออะไร มีพลังมากน้อยแค่ไหน ก็อาจจะพอคิดต่อไปได้ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอย่างไร อย่างน้อยอาจจะเกิดความเข้าใจ และคิดหาวิธีรองรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้เกิดผลบวกที่สุดกับเมืองไทยของเรา เมื่อได้คำตอบของหลายๆคนผมจะนำข้อสรุปมา post อยู่เรื่อยๆครับ

Enlighten capitalism rising;

UK’s lessons for the Thai crisis. By Sunit Shrestha May 7, 2010 The 2010 march of the Thai Red Shirts and their demonstration is rather unique in Thai history compare to countless protests it had in decades. It is without doubt that the main uniting purpose of these demonstrators, mostly from rural areas across Thailand,... Continue Reading →

การพัฒนากิจการเกมส์เพื่อสังคมไทย

วันนี้ได้คุยในวงกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องการประเมินสถานการณ์เกมส์คอมพิวเตอร์ในสังคมไทย  ก็เลยได้มีโอกาสคิดว่าปีนี้ TRN กับ สสส. และภาคีจะช่วยกันหนุนเสริมเรื่องเกมส์ดีๆอย่างไร ประเด็น: ต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงๆก็คือการพัฒนาองค์กรคนรุ่นใหม่ที่ผลิตเกมส์เพื่อสังคมได้อย่างยั่งยืน  โดยการสร้างเครือข่ายตลาดเกมส์เพื่อสังคมสิ่งแวดล้อม คล้ายๆกลุ่ม serious game developers ในต่างประเทศที่พัฒนาเกมส์เช่น foodforce ที่ให้ผู้เล่นสามารถสวมบทบาทในการปฏิภารกิจต่างๆ เช่นการใช้เฮลิคอปเตอร์ไปส่งอาหารให้คนยากจนในพื้นที่เสี่ยงต่างๆของ World Food Programme และ PeaceMaker ซึ่งให้ผู้เล่นมีโอกาสที่จะพยายามแก้ปัญหาระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ ความท้าทาย: 1. เมืองไทยมีการส่งเสริม การประกวด เกมส์ต่างๆมากมาย แต่ยังขาดการต่อยอด โดยเฉพาะในกลุ่มที่ชนะการประกวดต่างๆ สุดท้ายก็ไม่สามารถทำอะไรต่อได้ ต้องเข้าไปในบริษัทใหญ่ๆเช่นเดิม ไม่สามารถพัฒนาเกมส์ตามความสนใจได้ 2. การบริโภคเกมส์ของตลาดก็จะเป็นการเน้นเกมส์ต่างประเทศ เช่น เกาหลี และจีน  เกมส์ที่ผลิตเองก็มีปัญหาต่างๆ เช่น เกมส์กล่องก็จะเจอปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ (piracy) เกมส์ออนไลน์ก็ยังไม่ค่อยมีตัวอย่างมากนัก โอกาส: การปรับโมเดลทางธุรกิจของผู้ผลิตเกมส์เพื่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องและใช้โอกาสพิเศษด้านสังคมที่ผู้ผลิตเกมส์ปกติไม่มี  โดยสำหรับการพัฒนากิจการเพื่อสังคม (social enterprise) 1. การหาผู้สนใจสนับสนุนการสร้างเกมส์ประเด็นสังคมในลักษณะ wholesale sponsor ซึ่งน่าจะสามารถสร้างตลาดหรือพืิ้นที่เชื่อมโยงผู้สนใจสนับสนุนและผู้ผลิตได้ โดยจะต้องทำในลักษณะที่... Continue Reading →

ไปหนุนกิจการเพื่อสังคมในอาฟริกา และบทเรียนเรื่องสถาบันฯจาก Ethiopia

เพื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้ว (3-5 มี.ค. 08) ผมได้รับเชิญจาก UN Economic Commission for Africa (UNECA) ให้ไปช่วยเป็น Speaker ในชุดงาน Sciences for Africa ที่เมือง Addis Ababa ประเทศ Ethiopia และให้ไปช่วยพัฒนาแผนการสร้างเสริมผู้ประกอบการเพื่อสังคมในหมู่คนรุ่นใหม่ (Young social entrepreneurs) ของ UNECA ที่ต้องการขยายบทเรียนที่เพื่อนๆและผมช่วยกันทำเรื่องกองทุนสนับสนุนผู้ประกอบการทางสังคม (Youth Social Enterprise Initiative -YSEI) ซึ่งกำลังเนินการอยู่ในเอเชียเป็นปีที่สอง   ซึ่ง UNECA เห็นว่าน่าจะใช้แนวทางเดียวกันใน Africa ได้ โดยเฉพาะในการประกอบการที่เกี่ยวกับประเด็น ICT, Climate change และ วิทยาศาสตร์  โดยให้พวกผมไปช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ ความสนใจที่มีมากมาย และโอกาสของเยาวชนในอาฟริกาซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่มีจำนวนมากที่สุด ผมนำเสนอให้ตัวแทนของ UN นักวิทยาศาสตร์ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ กว่าร้อยคนที่สนใจหัวข้อ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑